مشاهیری که به تازگی ثبت شده اند. مشاهیر ( زنده / فوت) دنیا ، کشور ، شهر و روستای شما


یونس و نهنگ. نقاشی بر روی شیشه پنجره کلیسا در هلند، بسال ۱۵۶۵ میلادی.

Post Photo
تمام صفحه