عباسقلی غفاری فرد

عباسقلی غفاری فرد

|ایرانی
تاریخ تولد : ?/?/? | تاریخ وفات :
متولد ایران،نویسنده،مقاله نویس.تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران صفويه،یکی از آثار اوست.

تاريخ تولد، محل تولد، هنگام تولد:

-

پدر: -
مادر:-
برادر: -
خواهر:-
همسر:-
فرزندان:-

دوران زندگي:

عباسقلی غفاری فرد؛ نویسنده و مقاله نویس می باشند.متاسفانه از زندگی ایشان هیچ اطلاعی در دسترس نیست.

آثار :

تاريخ اروپا: از آغاز تا پايان قرن بيستم
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران صفويه
زن در تاريخ نگاري صفويه
اسامه بن لادن
داريوش بزرگ
تاريخ سخت كشي

مقالات:

  • روابط شاه اسماعیل اول صفوی با ظهیرالدین محمد بابر
  • نگاهی به روابط دیپلماتیک صفویان و گورکانیان هند
  • سه جنگ بزرگ صفویه با اوزبکان
  • شورش ابای ترکمان
  • مجمع الانشاء
  • نامه نگاریهای شاه اسماعیل اول صفوی با شارلکن اول امپراتور آلمان
  • خواجه علی و امیر تیمور گورکان
  • معرفی کتاب «تاریخ رشیدی دو غلات»
  • در آستانه تحقیق و نشر: تاریخ رشیدی
  • پیوستگی فرهنگ ایران با فرهنگ زبان های ترکی سده های 11-17 م

منابع:
http://www.noormags.com