سیتی تومب

شبکه اجتماعی برای ایجاد صفحه یادبود عزیزان تان که فوت شده اند.

بیشتر...

هنوز عضو نشده اید؟

برای استفاده از خدمات سیتی تومب و ایجاد صفحه یادبود عزیزان تان، ابتدا عضو شوید.

عضویت در سیتی تومب
یگ دنیا ، یک سیتی تومب
سیتی تومب یک وبسایت اجتماعی است برای عزیزان تان که فوت شده اند.
با عضویت در سیتی تومب و ایجاد صفحه یادبود برای عزیزانتان که فوت شده اند ، عکس ها ، فیلم ها ، زندگی نامه و خاطراتشان را در صفحه یادبود قرار دهید تا برای همیشه ماندگار بماند. اطلاعیه ها ، پیام های تسلیت و اخبار مربوط به مراسم عزیزان فوت شده را برای اطلاع بستگان و آشنایان در صفحه یادبود قرار دهید.
عضویت در سیتی تومب به صورت گام به گام و آسان می باشد.