برای تغییر مکان تصویر نمایه و یا تغییر اندازه، بکشید
Cover Photo

صفحه آرامگاه | حبیبه محمد زاده

IR - Rudsar | 14.59 ℃

زندگینامه حبیبه محمد زاده

خانم حبیبه محمد زاده در سال 1307 در منطقه شوئیل رحیم آباد دید به جهان گشود.در جوانی با آقای سیدعلی نوری رحیم آبادی ازدواج کردند و حاصل این ازدواج پنج فرزند (سه فرزند دختر و دو فرزند پسر) میباشد. متاسفانه روح ایشان در شهریور ماه سال 1345 به آسمانها پر کشید. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. مرحومه حبیبه محمدزاده کوهستانی فرزند حاج اکبر کوهستانی و خانم رقیه در سال 1307 در شوئیل اشکورات دیده به جهان گشودند. ایشان دارای 3 برادر به نام های حسین،اسماعیل،جواد و دو خواهر به نام هاجر و محترم می باشند. در جوانی در منطقه شوئیل با آقای سید علی نوری رحیم آبادی ازدواج کردند. ثمره این ازدواج 7 فرزند بود که در عنفوان جوانی دو فرزند خود به نام زهرا و احمد را از دست دادند. ایشان در رودسر زندگی میکردند . به نقل از آشنایان و خانواده ایشان خانمی خانه دار و خوش اخلاق و خانواده دوست بودند. متاسفانه روح ایشان در شهریور ماه سال 1345 به آسمانها پر کشید و در جوار حضرت معصومه در قم به خاک سپرده شدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

  • صفحه آرامگاه
  • گالری پست ها
  • دفتر یادبود
  • دنبال کنندگان