توسعه

بخش توسعه سیتی تومب متشکل ازافراد متخصص و مجرب در زمینه برنامه نویسی تحت وب می باشد که همواره به روز بودن تکنولوژی های به کار رفته در این مجموعه برایشان اهمیت می باشد. لازم به ذکر است که تیم توسعه سیتی تومب همواره به دنبال جذب نیروهای کارآمد و متخصص می باشد.